ANALYSE

 

Vi besøger felten for at undersøge og tale med mennesker og udarbejde analyser. Vores speciale er først og fremmest kvalitative, dybe analyser, men vi tager gerne et mix af metoder i brug.

 

HVORFOR GØR MENNESKER SOM DE GØR

Vi spørger ikke, hvad folk gerne vil have, men afdækker og spørger ind til, hvad de gør, hvorfor og hvilke behov de har og hvad de forestiller sig. Når vi spørger ind, er det for at afdække og komme tættere på folks kulturelle værdier og normer. Vigtige indsigter til strategiudvikling.

 

SÅDAN GRIBER VI DET AN

Vi udarbejder analysestrategier, der er specielt tilrettet formålet, og med udgangspunkt i de mennesker og miljøer I gerne vil have en dybere forståelse af. Vi mener og tror på, at alle kan og bør inddrages, når det handler om dem selv og deres liv, - og metoder der skal varieres.

Vi benytter os af adskillige observationsteknikker og interviewmetoder. Vi tager gerne kamera med og vi benytter digitale teknologier.

 

 

 

Vi kan generere dybdegående ny viden fra antropologiske metoder

 

  • Kortlægge alle relevante aktører
  • Designe undersøgelsesprocessen
  • Dybdegående interviews, fokusgruppeinterview eller etnografiske samtaler
  • Feltarbejde
  • Deltagende observationer
  • Deltager/brugerinddragelse (kunder, brugere, børn og voksne)
  • Videoetnografi

 

 

 

Forundersøgelser – Organisationsanalyser – Deltagende observation – Feltarbejde blandt børn/udsatte – Stedbundne potentialer – Rapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMIDLING

 

Vi deltager aktivt gennem processen og bygger bro på tværs af fagligheder

 

VI BYGGER BRO MELLEM FAGLIGHEDER

Når flere faggrupper, skal arbejde sammen, er kommunikation vigtig. Ved samskabelser og ved tværfaglighed, eller hvor nye samarbejdspartnere skal arbejde sammen, er det ligefrem afgørende for et velfungerende samarbejde, at der orienteres og kommunikeres. Måske er der mange interesserede, der gerne vil orienteres. Vi følger med gennem hele processen og kan dokumentere processen, som den skrider frem.

 

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT

Måske er det en afklaring, sådan at udgangspunktet er det samme. En antropologisk vinkel kan være et sted at starte. Vi holder gerne workshop eller oplæg, hvor vi sætter spot på relevante begreber ud fra en tekno/pædagogisk-antropologisk vinkel, - som eksempel kan nævnes  hjemlighed eller opsyn/overvågning.

 
 
 
Tværfaglighed - Workshop - Oplæg - Antropologisk vinkel - Projekt og netværksstyring - Sociale medier - Podcast  -  Rapport - Udgivelser

 

 

 

 

FACILITERING

 

FACILITERING OG SPARRING

Vi involverer og faciliterer og kommunikerer gennem hele processen. Ligesom vi inddrager de aktuelle aktører

 

VI SÆTTER GANG I PROCESSERNE OG ER DEN KRITISKE PARTNER IGENNEM PROCESSEN.

FELT Analyse kan være ansvarlige for at  facilitere involveringen af brugere og andre relevante aktører i processen. Endvidere tilbyder vi sparring med henblik på organisatorisk udvikling gennem forandringsprocesser. FELT Analyse kan også konkret tilbyde være ansvarlige for eller yde sparring på udarbejdelse af projektansøgninger.

 

HVORDAN VI GRIBER DET AN

Vi udarbejder workshops og oplæg, der er udviklet til den konkrete case på baggrund af dybe analyser og deraf kortlægning af netværk. Vi går ind i tæt samarbejde med alle projektets parter, som en kritisk sparringspartner.

 

Oplæg - Workshops - Fremtidsværksted - Sparring

 

 

 

 

EVALUERING

 

Vi opsamler og går tilbage i processen og se på hvor processen førte hen, hvordan er det gået og om projektet indfrier forventninger eller fandt man nye veje at gå?
 
HVOR FØRTE DET HEN
Med forandringsprocesser er der mange forventninger til det endelige resultat. Når projektet er afleveret og hverdagen går i gang, skal projektet til at stå sin prøve. Mennesker indtager og gør til deres eget. Det kan overraske, hvordan de opfatter det nye og hvad de gør med det, og hvilken nye kulturelle forandringer der har slået rod.
 
ERFARINGER ER VÆRDIFULDE
Er der erfaringer, som der kan følges op på, og som man kan lære af? Vi kommer gerne på genbesøg og evaluerer processen, og også resultaterne. I skal have det bedste med videre og undgå uhensigtsmæssige gentagelser.
 
 
Tværfaglighed - Workshop - Oplæg - Antropologisk vinkel - Projekt- og netværksstyring - Sociale medier - Podcast  -  Rapport - Udgivelser