SUNDHEDSTEKNOLOGI

 

 

 

FELT Analyse arbejder med at udvikle teknologier og metoder omkring sundhedsteknologier, hvor fokus er på at inddrage brugerne. Brugerne er, både det sundhedsfaglige personale og de borgere, som har kontakt til den danske sundhedssektor.

 

FELT Analyse arbejder med sundhedsantropologiske metoder. Vi sætter fokus på forholdet mellem mennesker, der befinder sig i den danske sundhedssektor, og teknologier.

 

FELT Analyse flytter fokus rundt og bringer forskellige perspektiver sammen. Fra et patient til behandlerperspektiv og fra teknologi til menneske - til teknologi.

 

Vi deltager gerne med under hele processen gennem forundersøgelser, kortlægninger, implementering, facilitering og vender tilbage for at evaluere resultaterne.