Jette er Master i IKT & Læring og Kandidat i Pædagogisk Antropologi med specialer i virtuelle og fysiske børne- og læringsmiljøer.

 

For FELT Analayse arbejder hun med analyser af læringsmiljøer, klasserumsanalyser og visuel etnografi. Jette er altid på jagt efter nye måder at få inddraget alle - ofte fortalt gennem billeder. I forhold til byrum og place-making er det et fokus, hvad der gør en stemning og hvor der er rart at være.

 

Mail

Telefon

Linkedin

Jette@feltanalyse.dk

+45 4110 3408

Jette Nørgaard Agerbo

Referencer

LÆRINGSMILJØER

NyNaturfag – Fremtidens Naturfagslokale

 

Det undersøges, hvordan det nye genskabte naturfagslokale opleves af elever og lærere.

Ved at analysere før og efter renoveringen af naturfagslokalerne, gennem omfattende videoobservationer, påvises hvordan indretningen her øger elevernes autonomi, engagement og produktive interaktioner.

 

Projektet er udarbejdet for KATAFONDEN af Aalborg Universitet.

læs mere

INKLUSION I FAGUNDERVISNINGEN

 

Projektet Inklusion i fagundervisningen kvalificerer gode eksempler på undervisningspraksis, der understøtter elevernes trivsel. De gode praksishistorier omsættes til konkrete undervisningsforløb.

 

læs mere

Rådgiver, Pædagogisk antropolog

ANTROPOLOGISK SKOLEVEJSANALYSE

 

FELT Analyse har undersøgt dette fra to perspektiver: Et drone-perspektiv, hvorved trafikken til  en skolen kortlægges, samt observation af og samtaler med børn og voksne en almindelig hverdagsmorgen i foråret 2018.

 

læs mere